De vakantie naar Frankrijk start bij OpReisFrankrijk.nl

Rome

 

Galerie de Witte biedt betaalbare kunst van professionele kunstenaars.

meer weten ...?

Galerie de Witte

Rome vanaf 1700

In de achttiende eeuw kwamen zowel pelgrims, kunstenaars, kunstliefhebbers, (amateur-) archeologen als de elite Rome bezoeken. In 1755 vestigde de invloedrijke archeoloog Johann Winckelmann zich in de stad. De buitenlandse belangstelling voor de cultuur van Rome woog niet op tegen de sterk slinkende macht van de kerkstaat door toedoen van de verlichting. Bouwactiviteiten in opdracht van het Vaticaan namen af en de economie slonk.

trevifontein

De Trevifontein is één van de bekendste achttiende-eeuwse projecten in Rome.

In 1798 werd Rome bezet door de Fransen. Zij zetten de paus af als staatshoofd. In 1809 nam Napoleon Pius VII gevangen. Door het Congres van Wenen (sept. 1814-juni 1815) werd de Kerkelijke Staat hersteld.
Onder Napoleon was Italië even één. Toen Italië in 1815 weer verdeeld was ontstond de behoefte aan Italiaanse eenwording. De nationale eenheidsbeweging tussen 1815 en 1870 draagt de naam Risorgimento. De Italiaanse vrijheidstrijder Garibaldi wist een groot deel van Italië te bevrijden van buitenlandse machten. Toen het schiereiland in 1848 door onrusten werd overspoeld sloot Garibaldi een verbond met Mazzini. De revolutionaire troepen van Mazzini en Garibaldi vormden een bedreiging voor de kerkstaat. Mazzini nam in 1849 de leiding van de pas uitgeroepen Romeinse Republiek. Garibaldi ontfermde zich over de verdediging van Rome. In 1849 verjoeg het Franse leger de troepen van Garibaldi uit de stad. De paus werd in zijn macht hersteld en beschermd door het Frans garnizoen. Mazzini vluchtte naar Rome waar hij nieuwe revoluties trachtte te ontketenen. Garibaldi ondernam in 1862 en 1867 nieuwe pogingen Rome te veroveren.

In 1861 werd het koninkrijk Italië uitgeroepen met Vittorio Emanuele II van Savoie als vorst. Rome en Venetië maakten geen deel uit van het nieuwe rijk. In 1870 wisten koningsgezinde troepen Rome te veroveren en gaf paus Pius IX zich over. De heerschappij van de paus over deze stad kwam tot einde en Rome werd de hoofdstad van het land. Rome werd aangepast aan de nieuwe situatie. Het meest gezichtbepalende monument dat de status van de koning moest bevestigen was het Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II. Het inwonersaantal groeide fors waardoor nieuwe wijken ontstonden. De ministeries zorgden voor werkgelegenheid voor ambtenaren. Om acties van arbeiders in de hoofdstad te voorkomen werd industrie geweerd.

Monument Victor Emanuel

Het monument voor Victor Emanuel (linksachter) beheerst het stadsbeeld.

In 1919 vormde Mussolini zijn fasci di combattimento, een bende die hoofdzakelijk bestond uit oud-strijders. Hij nam de macht over na zijn Mars op Rome in 1922. Zijn pretenties als expansionistische dictator kwamen tot uiting in zijn buitenlandse politiek. Zo ondernam hij bijvoorbeeld invallen in Noord-Afrika. Zijn wens het oude Imperium te herstellen uitte zich eveneens in grote bouwprojecten te Rome. Over de Keizerfora liet hij een marcheerterrein aanleggen, de Via dei Fori Imperiali. Een ander bekend project uit die tijd is de wijk EUR.
Aan het fascistische bewind van Mussolini kwam een eind door zijn bondgenootschap met Hitler en zijn betrokkenheid in de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden richtten weinig schade aan in Rome toen ze de stad in 1943 onder vuur namen en zijn regime tot val brachten. Beperkte oorlogsschade was eveneens het gevolg van het feit dat Hitler Rome bij de terugtrekking tot open stad verklaarde.

Via een referendum sprak het Italiaanse volk zich in 1946 uit voor het afschaffen van het koningshuis. Nog in hetzelfde jaar werd de republiek uitgeroepen. Rome werd hoofdstad. In 1948 werden bepalingen uit de Lateraanse Verdragen in de Italiaanse grondwet opgenomen. In dit verdrag dat al in 1929 door Mussilini en paus Pius XI (1922-1939) was gesloten, erkende de Italiaanse regering de wereldlijke soevereiniteit van de paus over Vaticaanstad terwijl de paus Italië erkende. Het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) had grote gevolgen voor de Rooms-katholieke kerk.

geschiedenis rome
Romeinse repulbliek
Romeinse keizerrijk
Rome tijdens de middeleeuwen
Rome tijdens Renaissance
Rome tijdens barok, contrareformatie
Rome na 1700
Rome