De vakantie naar Frankrijk start bij OpReisFrankrijk.nl

Rome

 

Galerie de Witte biedt betaalbare kunst van professionele kunstenaars.

meer weten ...?

Galerie de Witte

Sint-Pietersplein

(uitgevoerd tussen 1656 en 1667)

De hoofdkerk van de katholieken is voorzien van een indrukwekkend voorplein. In 1586 is deze plaats gemarkeerd door een obelisk. Zowel de obelisk als de al bestaande fonteinen zijn opgenomen in het plein dat Bernini tussen 1656 en 1667 heeft gecreëerd. Het grondplan bestaat uit een aaneengeschakelde ellipsvormige (Piazza Obliqua) en een trapeziumvormige ruimte met verschillende niveau’s (Piazza Retta), vlak voor de gevel. Piazza Retta wordt begrensd door vleugels die richting de Sint-Pieter iets uit elkaar lopen. Hierdoor ontstaat een perspectivische vertekening. De zeer brede façade lijkt daardoor minder uitgestrekt.
Het propagandistische Sint-Pietersplein drukt op treffende wijze de machtsaanspraak van de katholieke hoofdkerk uit. De twee zuilengalerijen die het ovale plein omsluiten symboliseren de moederarmen van de kerk. De balustrade van het Sint-Pietersplein is getooid met 140 beelden van pauzen, martelaren, heiligen en stichters van katholieke orden. Wapens en inschriften verwijzen naar Alexander VII (ponificaat 1655-1667), de opdrachtgever.

Sint-Pietersplein

Het Sint-Pietersplein

Het plein is ingenieus aangepast aan de stedenbouwkundige situatie. Het richt zich op Rome en verbindt de Sint-Pieter met de gebouwencomplexen van Vaticaanstad. Bernini heeft rekening moeten houden met talrijke praktische voorwaarden; het plein moet grote mensenmassa’s kunnen bevatten, een passend decor bieden voor bedevaarten en processies en de pelgrims een vrij uitzicht geven op de zegeningloggia. Het Sint-Pietersplein is verbonden met de pauselijke verblijven door de Scala Regia (Koninklijke Trap). De toegang naar de Scala Regia bevindt zich in de rechter zuilenhal. Deze uitgestrekte trap is vanaf de toegang zichtbaar, maar niet toegankelijk.

Detail Sint-Pietersplein

Detail van de zuilengalerijen rondom het Sint-Pietersplein

Bernini
Bernini en Rome
Cornaro kapel
Bernini fonteinen
Sint-pietersplein
Sint-Pieter
 
Rome