De vakantie naar Frankrijk start bij OpReisFrankrijk.nl

Rome

 

Galerie de Witte biedt betaalbare kunst van professionele kunstenaars.

meer weten ...?

Galerie de Witte

Cornaro kapel

Cornaro kapel & de extase van St. Theresia

(1644-1652, S. Maria della Vittoria, Rome)

Bernini heeft de Cornaro-kapel ontworpen in opdracht van kardinaal Federico Cornaro, als laatste rustplaats voor zijn familie. De weelderige grafkapel is aangekleed met verschillende kleuren marmer, verguld brons, diverse beelden, een trompe-l’oeil-fresco en een mozaïekvloer. De architectuur, sculptuur en schilderkunst zijn zowel inhoudelijk als formeel vervlochten tot een samenhangend geheel.

De beeldengroep met de mystieke ervaring van Theresia van Avila als onderwerp vormt het centrale element in de kapel. Deze sculptuur is ondergebracht in een omlijste nis. Bernini heeft de heilige weergegeven met achterover geworpen hoofd, open mond en gesloten ogen. Religieuze extase is uitgebeeld als fysieke vervoering. Dit is in overeenstemming met de sensuele wijze waarop Theresia van Avila haar visoen heeft beschreven. De erotiserende uitbeelding van dit thema heeft bij latere generaties voor veel commotie gezorgd. De engel, die de goddelijke liefde symboliseert treft de heilige met een pijl. Daardoor wordt de al bestaande gelijkenis met een cupido versterkt. De twee figuren zijn geplaatst op een wolk. De gesuggereerde zwevende toestand en de witte glans van het marmer brengen op treffende wijze tot uitdrukking dat het een visioen betreft. De belichting is schitterend geënsceneerd via een verborgen raam.

De persoonlijke redding van Teresa is in een universeel perspectief geplaatst dankzij andere elementen in de kapel. Op de mozaïekvloer verrijzen de doden uit hun graf, een reliëf op de voorzijde van het altaar beeldt de institutie van de eucharistie uit en op een trompe-l’oeil-fresco tegen de koepel van de kapel is de hemel weergegeven met zwevende engelen. In het fresco staat op een rol de heilsboodschap geschreven die Jezus tot Teresa sprak in haar visioen; ‘Als ik de hemel niet al geschapen had, zou ik die voor jou alleen scheppen.’
De zijwanden van de kapel zijn uitgerust met op theaterloges lijkende balkons waarin marmeren figuren de leden van de familie Cornaro representeren. Zij zijn getuige van de extase, maar lijken niet erg onder de indruk van het gebeuren. Mogelijkerwijs wou Bernini de bezoeker aansporen het geslacht in geloofsijver te overtreffen

Bernini
Bernini en Rome
Cornaro kapel
Bernini fonteinen
Sint-pietersplein
Sint-Pieter
 
Rome