De vakantie naar Frankrijk start bij OpReisFrankrijk.nl

Hotels Venetië

Vakantiewoningen Italie

 

Galerie de Witte biedt betaalbare kunst van professionele kunstenaars.

meer weten ...?

Galerie de Witte

Il Redentore Venetië

Tussen 1575 en 1576 was Venetië in de ban van een grote pestepidemie. Om een spoedige verlossing van de catastrofale epidemie te bewerkstelligen beloofde de senaat de bouw van een votiefkerk (kerk die zijn ontstaan te danken heeft aan een belofte) ter ere van de Verlosser (Redentore).

In 1577 schakelde men de architect Andrea Palladio in voor dit project. De bouw naar zijn ontwerp van de San Giorgio Maggiore was toen volop in gang. Aan Palladio zijn twee ontwerpen gevraagd, een centraalbouw en een godshuis met een langwerpig grondplan. De daartoe bevoegde commissie koos voor een ontwerp met langwerpig grondplan. Het koorbereik toont gelijkenissen met centraalbouw. Dit had tevens Palladio’s voorkeur. In het ontwerp spelen maatverhoudingen een grote rol. De lengte van het hoofdschip is bijvoorbeeld dubbel zo lang als de breedte. De bouw vond plaats tussen 1577 en 1592

.

Canaletto, Il Redentore 1735

De Verlosserkerk op La Guidecca werd onder het gezag van de kapucijners gesteld. Naast votiefkerk en kloosterkerk moest het gebouw ook dienen als processiekerk. De senaat had namelijk een jaarlijkse processie naar Il Redentore beloofd. Deze processie vindt nog steeds plaats (derde weekeinde van juli, tijdens het Feest van de Verlosser). De theatrale voorgevel is bijzonder geslaagd om het einddoel van de processie van veraf aan te kondigen.

Bij het ontwerp van de plattegrond heeft Palladio rekening gehouden met de drievoudige functie van Il Redentore. Hij heeft drie achter elkaar geschakelde ruimten gecreëerd. Het schip met tonggewelf dient als eindpunt van de processie. Het kloostergedeelte ligt achter het priesterkoor en is er visueel van gescheiden. Het altaar in de met een koepel overdekte priesterkoor is gebaseerd op het idee van een ritonda. Op deze wijze onderstreepte hij het votieve karakter.

Il Redentore is net als San Giorgio Maggiore geïnspireerd door antieke voorbeelden. Een antiek tempelfront vormt ook hier het leidsmotief van de voorgevel. De vorm van het fronton wordt herhaald in het driehoekige stukje dak boven schip. Boven de ingang is een timpaan geplaatst waarvan de driehoekige vorm eveneens correspondeert met het fronton. De suggestie van een overlapt tempelfront is aan de zijkanten gewekt. De hoge koepel is visueel verbonden met de façade. De ronding van de poort verwijst naar de koepel.

Het interieur is beïnvloed door de Romeinse thermenbouw. De opstand van het schip toont namelijk overeenkomsten met de antieke warmwaterbronnen van Diocletianus en Titus.

Het interieur herbergt meerdere schilderijen. Het hoogtepunt vormt de Doop van Christus van Paolo Veronese in de sacristie rechts van het koor.

Op de middenas van de gevel is de verlosser tweemaal afgebeeld met het kruis in zijn hand.

Scuola Grande di San Rocco

San Giorgio Maggiore

 

Hotels ROME: Rome-Hotels.nl

Hotels WENEN: WenenHotels.nl

Hotels BERLIJN: Berlijn-Hotels.nl